Thôi quốc tịch

(Theo bài viết https://www.facebook.com/groups/toivasuquan/permalink/2015659008483966/ của bạn Nguyễn Huyền Trang)

Thủ tục Thôi quốc tịch được qui định rõ ràng tại Luật quốc tịch Việt nam 2008 (điều 28, 29, 30), Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt nam (Điều 2 và 13), cùng Thông tư 264/2016/TT-BTC qui định mức phí, lệ phí Thôi quốc tịch.

Theo Luật định từ ba văn bản pháp lí trên thì Thủ tục xin thôi quốc tịch hoàn toàn đơn giản, gồm có:

  1. Đơn xin thôi quốc tịch Việt nam (3 bản)
  2. Bản khai lí lịch (3 bản)
  3. Bản sao hộ chiếu (3 bản) (3 bản đều là sao)
  4. Giấy đảm bảo nhập tịch của nước ngoài (chỉ có 1 bản gốc duy nhất và 2 bản sao thông thường)
  5. Bản dịch giấy đảm bảo nhập tịch ra tiếng Việt và chứng thực bản dịch (3 bản dịch này người nộp đơn hoàn toàn có thể tự dịch và tự chứng thực nội dung bản dịch là trung thực với bản gốc, hoặc đưa các văn phòng dịch thuật tại Việt nam dịch và chứng thực nội dung bản dịch trung thực với bản gốc. Lưu ý đây chỉ là bản dịch thông thường, không phải dịch công chứng)
  6. Nộp lệ phí thôi quốc tịch gồm Hợp pháp hóa lãnh sự giấy đảm bảo nhập tịch (10 USD cho 1 bản gốc, không nộp tiền hợp pháp hóa lãnh sự bản sao) [1] và lệ phí thôi quốc tịch (200 USD), tất cả là 210 USD tương đương 190 EUR.

Thủ tục thôi quốc tịch Việt nam có thể làm qua đường bưu điện hay đến trụ sở Đại sứ quán/Lãnh sự quán, không có gì khác biệt. Ngoài ra không có thêm bất cứ thủ tục nào nữa. Điều 29 Luật quốc tịch Việt nam, thời hạn tổng cộng từ khi nộp hồ sơ đến khi được Chủ tịch nước kí quyết định cho thôi quốc tịch là 60 ngày. Tất cả các trường hợp các bạn được Đại sứ quán/Lãnh sự quán hướng dẫn khác với Thủ tục này thì đều cần đưa lên Tôi và Sứ quán để tham khảo thông tin.

[1] Những nước có tên sau đây Angeria, Ba lan, Belarus, Bungari, Kazacstan, Campuchia, Cuba, Đài loan, Hungary, Indonesia, Lào, Nga, Mông cổ, Pháp, Séc, Xlovakia, Triều tiên, Trung quốc, Ucraina có Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp với Việt nam thì công dân Việt Nam ở đó không cần nộp 10 USD phí Hợp pháp hóa lãnh sự.