Khiếu nại - Tố cáo

(theo bài viết https://www.facebook.com/groups/toivasuquan/permalink/2195941940455671/ của bạn Hoàng Hùng)

Nếu bạn đã nộp hồ sơ quá 5 ngày làm việc bạn nên điện thoại, nhắn tin hoặc email sứ quán yêu cầu cho biết tình trạng hồ sơ và giải thích tại sao vẫn chưa xử lý xong. Tất cả các liên lạc với sứ quán qua điện thoại, email hay thư từ đều cần lưu lại bằng chứng để dễ dàng xác minh nếu có bất đồng ý kiến sau này.

Nếu giải thích của sứ quán không thỏa đáng hoặc bạn bị nhũng nhiễu làm tiền, bạn có thể:

  1. Gửi than phiền lên diễn đàn Tôi và Sứ quán
  2. Gửi e-mail hoặc gọi điện cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (cls.mfa@mofa.gov.vn - +84 4 3.7993125), đính kèm cho các cơ quan:
  3. Khiếu nại cho Chính phủ Việt Nam ở địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn/.
  4. Liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông qua Twitter ở địa chỉ https://twitter.com/FMPhamBinhMinh

Nếu như nói mãi mà không ai nghe, bạn có thể kéo nhau đến trước cửa sứ quán Việt Nam ở nước các bạn đang định cư để biểu tình ôn hoà theo pháp luật nước sở tại. Mặc dù đó là việc cực chẳng đã nhưng đó lại là cách hữu hiệu nhất mà công dân các nước văn minh, tiến bộ vẫn làm.