Đánh giá sứ quán

Khi thực hiện đánh giá này, chúng tôi phát hiện các sứ quán ở các thành phố lớn như Berlin, Paris, Washington DC, San Francisco, New York, hay Ottawa có website khá đầy đủ chi tiết, chỉ thiếu mỗi bảng phí và lệ phí. Các sứ quán ở Singapore, Houston, hay Copenhagen sử dụng chung cấu trúc website với nhiều sứ quán khác (cùng đuôi mofa.gov.vn), chỉ có điều phần phí và lệ phí bỗng dưng trống trơn. Phải chăng Phí là tên một vị quan lớn trong ngành ngoại giao, nên các sứ quán đều sợ phạm húy?

Vì điều kiện địa lý cách trở, chúng tôi không thể đến từng sứ quán để thực địa hiện trường, nên đánh giá dưới đây chỉ dựa trên website và thông tin từ diễn đàn Tôi và Sứ quán. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đánh giá công tâm, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót. Nếu phát hiện sai sót, xin vui lòng email cho chúng tôi ở địa chỉ admin@toivasuquan.org.

Phần đánh giá này xem tốt nhất trên laptop, desktop hay iPad.

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Berlin, Germany

Bern, Switzerland

Brussels, Belgium

Budapest, Hungary

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Canberra, Australia

Copenhagen, Denmark

Frankfurt, Germany

Helsinki, Finland

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Hong Kong

Houston, United States

Kuala Lumpur, Malaysia

London, United Kingdom

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Madrid, Spain

New York, United States

Osaka, Japan

Ottawa, Canada

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Paris, France

Perth, Australia

Prague, Czech

Roma, Italy

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

San Francisco, United States

Seoul, Republic of Korea

Singapore

Sydney, Australia

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Taipei, Taiwan

The Hague, Netherlands

Tokyo, Japan

Vienna, Austria

Địa điểm sứ quán

Niêm yết rõ ràng thủ tục/chi phí

Xuất biên lai đúng chuẩn

Nhân viên thông báo tên và chức vụ

Thu phí/lệ phí đúng quy định

Xử lý hồ sơ đúng hạn

Warsaw, Poland

Washington DC, United States

Wellington, New Zealand