Phí và lệ phí

Tất cả phí và lệ phí liên quan đến các thủ tục lãnh sự ở trên được quy định rất rõ ràng trong Thông tư 264/2016/TT-BTC. Cho đến thời điểm này (11/2019) đây là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất và là "tấm bùa hộ mệnh" cho chúng ta trong "cuộc chiến" với các sứ quán.

Bạn chỉ nộp đúng số tiền được ghi trong Thông tư 264/2016/TT-BTC, nộp cao hơn là vi phạm pháp luật. Sứ quán chỉ được phép thu những thủ tục có ghi trong Thông tư 264/2016/TT-BTC, không ghi trong đó tức là không được thu. Các sứ quán sẽ thường viện đủ mọi cớ để lấy thêm tiền, khi đó, bạn cần yêu cầu sứ quán trích dẫn rõ ràng luật định nào, điều khoản nào, ban hành ngày nào, do cơ quan nào ban hành, chi cho dịch vụ gì, để dễ dàng tra cứu, kiểm chứng luật.

Khi nộp hồ sơ, bạn nên in danh sách Phí và Lệ phí ở dưới và đánh dấu mục mà bạn muốn làm. Đây là một cách rất tốt báo cho sứ quán biết là bạn hiểu luật.

Khi nộp phí, lệ phí cho Đại sứ quán, Lãnh sự quán cần luôn yêu cầu cấp biên lai đúng như mẫu quy định trong Thông tư 264/2016/TT-BTC. Biên lai phải ghi rõ phí và lệ phí của từng loại giấy tờ, có đóng dấu, chữ ký ghi rõ họ tên người nhận tiền.

Dưới đây là danh sách phí và lệ phí của toàn bộ các thủ tục lãnh sự (click vào đây để xem trên điện thoại).

Biên lai đúng chuẩn của ĐSQ New Zealand, với đầy đủ phí và lệ phí của từng loại giấy tờ, có đóng dấu, chữ ký ghi rõ họ tên người nhận tiền. Khi làm giấy tờ, bạn phải yêu cầu sứ quán cấp cho một biên lai như vầy.

Phí và lệ phí thủ tục Lãnh sự