Hướng dẫn làm giấy tờ

Phần này còn đang xây dựng, nếu bạn có thể đóng góp nội dung, xin vui lòng email cho chúng tôi ở địa chỉ admin@toivasuquan.org.

Chống lạm thu bằng sự hiểu biết

Các sứ quán lạm thu bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thủ tục lãnh sự và mong muốn tránh phiền hà của người dân.

Để chống lạm thu, ngoài nắm vững phí và lệ phí lãnh sự theo Thông tư 264/2016/TT-BTC, bạn cần nắm rõ thêm các nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật về thủ tục lãnh sự mình muốn làm.

Nhưng quan trọng hơn hết là phải kiên định chọn cách làm đúng, nghĩa là chỉ nộp đúng số tiền, mặc dù có thể cách này sẽ phiền hà và mất thời gian hơn, nhưng không nên chỉ vì muốn được việc của mình mà bất chấp ảnh hưởng đến người khác. Chúng tôi sẽ không nhắc lại "phạm trù đạo đức" này nữa, vì chúng ta đều là người đã trưởng thành rồi, đúng sai thế nào mỗi người tự quyết định và chịu trách nhiệm. Phần còn lại của mục này tập trung vào việc tăng hiểu biết cho người làm thủ tục.

Xin vui lòng xem các trang con: