Giới thiệu

Trang web này được lập ra với hai mục đích: giám sát tình trạng nhũng nhiễu lạm thu của các sứ quán Việt Nam và cung cấp thông tin quy trình, thủ tục làm giấy tờ và chi phí, để giảm thiểu số nạn nhân của các sứ quán.

Chúng tôi là một nhóm người Việt Nam đang sống và làm việc ở Silicon Valley. Từ nhiều năm nay, chúng tôi bị Tổng Lãnh sự quán San Francisco nhũng nhiễu lạm thu khi đến làm giấy tờ. Thông qua diễn đàn Tôi và Sứ quán, chúng tôi được biết vấn nạn này đã diễn ra nhiều năm nay, ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì ở Mỹ.

Sẵn có chút nghề trong người, chúng tôi quyết định làm trang web này, như là một cách để góp lửa với các anh chị em trên diễn đàn Tôi và Sứ quán. Chúng tôi viết chương trình để tự động tải về các bài viết trên diễn đàn, rồi thống kê theo địa điểm sứ quán và loại nhũng nhiễu, tạo thành một báo cáo minh bạch để chứng minh đây là lỗi hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, ở khắp mọi nơi, chứ không phải riêng lẻ như Bộ Ngoại giao giải thích.

Diễn đàn Tôi và Sứ quán đã làm rất tốt nhiệm vụ tư vấn, nhưng phần tìm kiếm, tổng hợp thông tin còn hơi hạn chế, chủ yếu vì Facebook không phải là công cụ tốt để làm việc này. Mục Hướng dẫn làm giấy tờ (hiện vẫn còn đang làm nội dung) hi vọng sẽ giúp giải quyết hạn chế này.

Chúng tôi xác định đấu tranh với sứ quán là chuyện lâu dài và cam kết sẽ duy trì trang web này cho đến khi nào không còn nạn nhũng nhiễu lạm thu. Báo cáo Minh bạch Sứ quán sẽ được công bố 2 kỳ/năm. Chúng tôi còn nhiều dự định cho dự án này và sẽ sớm công bố trong thời gian sắp tới.

Dự án này không thể ra đời nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ và tư vấn của Vũ Hân, Nhung Phạm, Huân Trương, Quyên Võ, Quốc Trần, Huyền Nguyễn, Hưng Dương, Hà Đức, Trùm Cuối và Trùm Mền.